Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM

View All Sites

Site Address

Klinika Reumatologii i Chorob Wewnetrznych PUM ul. Unii Lubelskiej 1, Zachodniopomorskie, Szczecin, 71-252

Contact Name

Marek Brzosko