Ryazan State Medical University named after I.P.Pavlov

ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ

АДРЕС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

96, Stroikova ul., Ryazanskaya oblast', Ryazan, 390026

Контактное лицо

Sergey Yakushin