polski

Czy mogę dołączyć do badania?

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/-a udziałem w jednym z tych badań, proszę wykonać te 3 kroki:

1. Proszę sprawdzić kryteria. Do badania mogą się kwalifikować osoby, które:

  • ukończyły 18 lat
  • chorują na czynne łuszczycowe zapalenie stawów
  • chorują na tę chorobę od co najmniej sześciu miesięcy
  • mają w wywiadzie co najmniej 1 czynną zmianę łuszczycową i/lub łuszczycę.

Aby zakwalifikować się do udziału w badaniu, należy również spełnić dodatkowe kryteria medyczne.

2. Proszę znaleźć swój najbliższy uczestniczący ośrodek badawczy.

  1. Proszę skontaktować się z nim telefonicznie, aby uzyskać więcej informacji i umówić się na wizytę.

Podczas wizyty, pracownicy ośrodka badawczego:

  • Szczegółowo omówią badania i wyjaśnią, co dla Pana/Pani oznaczałby udział w nich.
  • Wyjaśnią potencjalne korzyści i ryzyko, jakie wiąże się z udziałem w każdym z tych badań.
  • Zadadzą kilka pytań i przeprowadzą kilka ocen medycznych, aby sprawdzić, czy kwalifikuje się Pan/Pani do badania oraz czy badanie jest dla Pana/Pani odpowiednie.
  • Jeżeli zakwalifikuje się Pan/Pani do udziału, wszystkie związane z badaniem leki oraz opiekę medyczną otrzyma Pan/Pani bezpłatnie.

Po wyrażeniu zgody na udział w badaniu może się Pan/Pani z niego wycofać w dowolnym momencie, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i nie wpłynie to na podstawową opiekę zdrowotną, które jest Panu/Pani świadczona.

Czy możemy zaczynać?

Znajdź ośrodek badawczy