polski

Informacje o badaniach klinicznych

Czym są kliniczne badania naukowe?

Celem klinicznych badań naukowych jest sprawdzenie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania badanych leków eksperymentalnych. Agencje regulacyjne na całym świecie wymagają, aby każdy lek, zanim będzie można go przepisywać ludziom, przeszedł przez wiele faz badań naukowych.

Wszystkie kliniczne badania naukowe prowadzone są według ścisłych wytycznych, aby zagwarantować przestrzeganie praw i kontrolę stanu zdrowia uczestników podczas badania, a jednocześnie umożliwiać badaczom gromadzenie wartościowych informacji dotyczących badanego leku eksperymentalnego.

Dlaczego prowadzi się kliniczne badania naukowe?

Prowadzenie klinicznych badań naukowych jest konieczne w celu ustalenia, czy badany lek eksperymentalny jest bezpieczny i skuteczny. Każdy nowy lek eksperymentalny musi przejść przez odpowiednie badania kliniczne, aby sprawdzić, czy może zostać zatwierdzony przez agencje rządowe do stosowania u ludzi.

Co to jest świadoma zgoda?

Podczas udzielania świadomej zgody będzie Pan/Pani mógł/mogła uzyskać najważniejsze informacje dotyczące klinicznego badania naukowego. Zanim weźmie Pan/Pani udział w badaniu, przedstawimy Panu/Pani pisemny formularz świadomej zgody, w którym zarysowano ważne informacje, jakie należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji. Lekarz prowadzący badanie omówi z Panem/Panią treść tego dokumentu i udzieli odpowiedzi na wszelkie ewentualne pytania.

Co należy wziąć pod uwagę przed przystąpieniem do udziału w badaniu klinicznym?

Udział w badaniu klinicznym jest ważną decyzją, którą należy dokładnie przemyśleć. Nie należy nigdy czuć się zmuszonym/-ą do wzięcia udziału w badaniu klinicznym. Nawet jeśli zdecyduje się Pan/Pani na udział w badaniu, może Pan/Pani w dowolnym momencie się wycofać z dowolnej przyczyny. Będzie Pan/Pani miał/-a prawo do tego samego standardu opieki medycznej, jak przed przystąpieniem do badania, jednak nie będzie Pan/Pani mógł/mogła nadal przyjmować badanego leku eksperymentalnego. Lekarz prowadzący badanie omówi wszelkie inne sposoby leczenia, które mogą być dla Pana/Pani dostępne.

Dlaczego warto wziąć udział w naukowym badaniu klinicznym?

Wiele osób bierze udział w badaniach klinicznych z różnych pobudek.

  1. Dostęp do nowych leków eksperymentalnych: biorąc udział w klinicznym badaniu naukowym może Pan/Pani uzyskać dostęp do nowych leków eksperymentalnych, które w innym przypadku byłyby niedostępne, oraz przyczynić się do prowadzenia badań medycznych, które mogą pomóc innym ludziom w przyszłości.
  2. Opieka medyczna w ramach badania: otrzyma Pan/Pani opiekę medyczną zespołu badawczego składającego się z lekarzy, pielęgniarek i innych specjalistów z dziedziny medycyny, których zadaniem jest ochrona stanu Pana/Pani zdrowia i prowadzenie badań, które mogą w przyszłości przyczynić się do udoskonalenia sposobów leczenia łuszczycowego zapalenia stawów.
  3. Elastyczny udział: należy pamiętać, że nie ma gwarancji, że odniesie Pan/Pani korzyści z udziału w tym klinicznym badaniu naukowym; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani wziąć udział w badaniu, będzie Pan/Pani mógł/mogła w dowolnym momencie i z dowolnego powodu się z niego wycofać. Będzie Pan/Pani miał/-a prawo do tego samego standardowego leczenia, jak przed przystąpieniem do badania. Lekarz prowadzący badanie omówi wszelkie inne sposoby leczenia, które mogą być dla Pana/Pani dostępne.

Czy możemy zaczynać?

Znajdź ośrodek badawczy