Dutch

Over klinisch onderzoek

Wat zijn klinisch-wetenschappelijk onderzoeken?

In klinisch-wetenschappelijke onderzoeken wordt onderzocht of experimentele onderzoeksgeneesmiddelen doeltreffend en veilig zijn. Regelgevende instanties over de hele wereld vereisen dat, voordat een geneesmiddel kan worden voorgeschreven aan het grote publiek, het door meerdere onderzoeksfasen gaat.

Alle klinisch-wetenschappelijke onderzoeken volgen strikte richtlijnen om te zorgen dat de rechten en de gezondheid van deelnemers gedurende het onderzoek worden beschermd, terwijl er toch waardevolle informatie over het experimentele onderzoeksgeneesmiddel kan worden verzameld.

Waarom worden klinisch-wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd?

Klinisch-wetenschappelijke onderzoeken zijn nodig om te bepalen of een onderzoeksmiddel doeltreffend en veilig is. Elk nieuw onderzoeksgeneesmiddel moet het gepaste klinische onderzoek hebben voltooid om te zien of het kan worden goedgekeurd door overheidsinstanties voor gebruik door het grote publiek.

Wat betekent geïnformeerde toestemming?

Geïnformeerde toestemming is het proces waarbij men u laat weten wat de belangrijkste feiten van een klinisch-wetenschappelijk onderzoek zijn. Voordat u gaat deelnemen, overlopen wij met u een schriftelijk formulier voor geïnformeerde toestemming (ICF), waarin de belangrijke informatie staat die u moet overwegen voordat u aan het onderzoek deelneemt. De onderzoeksarts zal dit document met u doornemen en al uw mogelijke vragen beantwoorden.

Wat moet u overwegen voordat u deelneemt aan een klinisch-wetenschappelijk onderzoek?

Deelname aan een klinisch-wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke beslissing en moet zorgvuldig worden overwogen. U mag nooit het gevoel hebben dat u verplicht bent om deel te nemen aan een klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Ook als u aan het onderzoek deelneemt, kunt u uw deelname op elk moment om eender welke reden beëindigen. U hebt recht op dezelfde standaardbehandeling als die die u kreeg voordat u zich aanmeldde, maar u zult niet kunnen doorgaan met het nemen van het onderzoeksmiddel. Een onderzoeksarts zal met u andere behandelingsmogelijkheden bespreken die mogelijk geschikt zijn voor u.

Waarom zou ik meedoen met een klinisch-wetenschappelijk onderzoek?

Mensen nemen om verschillende redenen deel aan klinische onderzoeken.

  1. Toegang tot nieuwe onderzoeksmiddelen: door deel te nemen aan een klinisch-wetenschappelijk onderzoek hebt u toegang tot nieuwe onderzoeksmiddelen die anders niet beschikbaar voor u zouden zijn, en draagt u bij aan medisch onderzoek waarmee mensen in de toekomst geholpen kunnen worden.
  2. Onderzoeksgerelateerde medische zorg: u ontvangt onderzoeksgerelateerde zorg van een klinisch-wetenschappelijk onderzoeksteam dat bestaat uit artsen, verpleegkundigen en andere medische zorgverleners die zich inzetten voor uw welzijn en voor onderzoek dat tot betere toekomstige behandelingsmogelijkheden van psoriatische artritis kan leiden.
  3. Flexibele deelname: vergeet niet dat er geen garantie is dat u voordeel hebt van deelname aan dit klinisch-wetenschappelijk onderzoek, en als u kiest om deel te nemen bent u vrij om u op elk gewenst moment om welke reden dan ook uit het onderzoek terug te trekken. U zult het recht hebben op dezelfde standaardbehandeling als die die u vóór uw deelname kreeg. Een onderzoeksarts zal met u andere behandelingsmogelijkheden bespreken die mogelijk geschikt zijn voor u.

KLAAR OM TE BEGINNEN?

ZOEK EEN ONDERZOEKSCENTRUM